BOYA

BOYA ?E??TLER?

DEKORAT?F BOYALAR

Dyojen Soft Mat, akrilik/PU em¨ılsiyon esasl?, dekoratif i? cephe son kat boyad?r.Binalar?n i? k?s?mlar?nda her t¨ırl¨ı duvar y¨ızeylerde kullan?l?r. Yeni boyanacak y¨ızeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızg¨ınle?tirilmelidir. Macun uygulanm?? y¨ızeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulan?r.

Dyojen Soft Mat, akrilik/PU em¨ılsiyon esasl?, dekoratif i? cephe son kat boyad?r.Binalar?n i? k?s?mlar?nda her t¨ırl¨ı duvar y¨ızeylerde kullan?l?r. Yeni boyanacak y¨ızeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızg¨ınle?tirilmelidir. Macun uygulanm?? y¨ızeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulan?r.

?

DYOJEN Soft Mat ?? Cephe Duvar Boyas?

Dyojen Soft Mat, akrilik/PU em¨ılsiyon esasl?, dekoratif i? cephe son kat boyad?r.Binalar?n i? k?s?mlar?nda her t¨ırl¨ı duvar y¨ızeylerde kullan?l?r. Yeni boyanacak y¨ızeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızg¨ınle?tirilmelidir. Macun uygulanm?? y¨ızeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulan?r. Ħ° Astarlama i?leminde kesinlikle izolasyon astarlar? kullan?lmamal?d?r.Ħħ Eski boyal? y¨ızeylerde; y¨ızey her t¨ırl¨ı ya?, kir, gev?ek ve kabarm?? tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli g?r¨ılen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızeltme i?lemi yap?ld?ktan sonra t¨ım y¨ızeye Dyo Albin Astar uygulan?r. Renk de?i?imi yap?lmak istenilen y¨ızeylerde Dyojen uygulamas? ?ncesinde Dyo Ge?i? Astar? tek kat halinde uygulan?r. Eski sentetik boyal? y¨ızeylerde; y¨ızey hafif?e z?mparalan?p, z?mpara tozlar? y¨ızeyden uzakla?t?r?ld?ktan sonra Dyo Ge?i? Astar? tek kat halinde uygulan?r.

?

TEKN?K ?ZELL?KLER

?

?

Tak?m i?eri?i:?1 adet masa, 6?adet sandalye ve 1 adet konsol+aynadan olu?maktad?r.
Masa Malzemesi ¨ıst tabla MDF malzeme ¨ızerine lake boya ile ¨ıretilmi?tir. Ayaklar? masif ah?apt?r. Masa Fonksiyonu Masa tablas? ortadan a??labilir. Konsol Malzemesi Tamam? MDF malzeme ¨ızerine lake boya ile ¨ıretilmi?tir. Sandalye Malzemesi Ah?ap malzeme ile ¨ıretilmi?tir.
Sandalye Kuma? ?zelli?i Yumu?ak dokulu ithal kuma? kullan?lm??t?r. %100 polyester malzemeden ¨ıretilmi?tir. Sandalye Kuma? De?i?ikli?i Ek bedelle kuma? de?i?ikli?i yap?labilir. T¨ım par?alar demonte g?nderilir. Yemek Masas? a??ld??? zaman 20 cm geni?ler.

?

?

DYOJEN Soft Mat ?? Cephe Duvar Boyas? 2

Dyojen Soft Mat, akrilik/PU em¨ılsiyon esasl?, dekoratif i? cephe son kat boyad?r.Binalar?n i? k?s?mlar?nda her t¨ırl¨ı duvar y¨ızeylerde kullan?l?r. Yeni boyanacak y¨ızeylerde; Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızg¨ınle?tirilmelidir. Macun uygulanm?? y¨ızeylere Dyo Albin Astar veya Dyobinder uygulan?r. Ħ° Astarlama i?leminde kesinlikle izolasyon astarlar? kullan?lmamal?d?r.Ħħ Eski boyal? y¨ızeylerde; y¨ızey her t¨ırl¨ı ya?, kir, gev?ek ve kabarm?? tabakalardan temizlenmelidir. Gerekli g?r¨ılen yerlerde Dyorit Macun veya toz macunlar ile y¨ızey d¨ızeltme i?lemi yap?ld?ktan sonra t¨ım y¨ızeye Dyo Albin Astar uygulan?r. Renk de?i?imi yap?lmak istenilen y¨ızeylerde Dyojen uygulamas? ?ncesinde Dyo Ge?i? Astar? tek kat halinde uygulan?r. Eski sentetik boyal? y¨ızeylerde; y¨ızey hafif?e z?mparalan?p, z?mpara tozlar? y¨ızeyden uzakla?t?r?ld?ktan sonra Dyo Ge?i? Astar? tek kat halinde uygulan?r.